top of page

Történetünk

       A beteglátogatás szolgálata az irgalmasság testi cselekedete. Jézus szavai így szólnak: "beteg voltam és meglátogattatok" (Mt 25,36) A Megváltó ezzel azt mondja: amikor egyet a betegek közül meglátogattok - hozzám jöttök. A beteglátogatás tehát az Úr iránti szeretet megnyilvánulása kell legyen. 

       A Szombathelyi Egyházmegyében a beteglátogatás szolgálata nem újkeletű. Több szerzetesrend áldott emléke díszíti azt az utat, melyen a mai beteglátogatók járnak. Az Isteni Megváltó Leányai szolgáltak Rohoncon, Zalaegerszegen a kórházban és szegényházban,
Letenyén a szegényházban és Sárváron a kórházban, a Keresztes Nővérek Bellatincon, Körmenden a kórházban, az Annunciáta Nővérek Szombathelyen, Celldömölkön a kórházban, az Irgalmas Nővérek (Vincések) Kőszegen, Szombathelyen a kórházban.

       A sok történelmi kihívás után a XX. század végén az Egyházmegyei Caritas folytatta a beteglátogatás szolgálatát - immár civil önkéntesekkel. Konkoly István megyéspüspök a beteglátogatást minden más karitatív tevékenységnél fontosabbnak tartott. Tuczainé Régvári Marietta egyházmegyei karitász vezető mellett Győrvári Edith, Gombás Istvánné Panni néni és Horváth József atya voltak, akik a 90-es években a mai egyházmegyei Caritas alapjait lerakták. Egyházmegyénk XX -XXI. századi önkéntes beteglátogató szolgálata lelkiségének legmeghatározóbb alakja Győrvári Edith. Munkásságára is alapozva építették fel az önkéntes beteglátogatók képzését Msgr. Horváth József atya és Galambos Borbála.

      Dr. Veres András megyéspüspök létrehozta a plébániáktól független, önálló kórházlelkészséget Szombathelyen Molnár Árpád és Zalaegerszegen Takács András atyák megbízásával.

      Dr. Székely János püspök szemléletváltást és a szolgálat kapuinak még tágabbra nyitását indította el. Salamon Gyuláné hitoktató, beteglátogató szervezésével létrejött és képzésen vett részt a beteglátogató önkéntesek új generációja. Püspök atya szavai szerint  a beteglátogatás pasztorális feladat, ezért is 2019.szeptemberében központi koordinációs irodát hozott létre, "Kórházlelkészi Koordináció" néven - a Budapesten működő szolgálat mintájára. A kórházlelkészségi koordinátor feladata az egyházmegye területén lévő kórházak, idősotthonok önkéntes beteglátogatók által végzett szolgálatának segítése, koordinálása, az adott intézményekben lévők lelkipásztori ellátásának segítése, kórházakban, idősotthonokban dolgozók számára lelki programok szervezése, valamint missziós feladatok ellátása. Székely püspök úr megbízta Elek Antal görög katolikus atyát a szombathelyi kórház lelkipásztori ellátásában való részvétellel, valamint a tragikus hirtelenséggel elhunyt Takács András zalaegerszegi kórházlelkész helyére disponálta Nistor Cristian atyát . Egyházmegyénk többi kórházában is biztosítva van a lelkipásztori ellátás: helyben, vagy a környéken lakó atyák járnak be az intézményekbe, de kizárólagosan kórházlelkészi tevékenységet csak két atya folytat.

       A kórházlelkészi koordinációs iroda helye: Szombathely, Fő tér 14. Szombathelyi Ifjúsági Centrum.

       

konkoly-istvan-dr.jpg
veres-andras dr.jpg
Székely János dr.jpg
Horváth József ppp.png
Győrvári Edith
Gombás Istvánné
Tuczainé Régvári Marietta.jfif
Molnár Árpád
Takács András
Nistor_Cristian_zalaegerszegi_k%C3%83%C2
Elek Antal görög katolikus atya
bottom of page